Xuất khẩu dầu thô sang Trung Quốc tăng mạnh

Xuất khẩu dầu thô của Việt Nam tiếp tục tăng mạnh sang thị trường Trung Quốc cả về lượng cũng như kim ngạch.

Theo đó, trong tháng 5-2019 đã tăng 58,8% về lượng và tăng 61,7% về kim ngạch so với tháng trước đó, đạt 344.703 tấn, tương đương 189,08 triệu USD. Giá xuất khẩu dầu thô trung bình trong tháng 5-2019 đạt 548,5 USD/tấn, tăng 1,9% so với tháng 4-2019 nhưng giảm 7,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung trong 5 tháng đầu năm, lượng dầu thô xuất khẩu chỉ tăng 9,6% so với cùng kỳ, đạt 1,71 triệu tấn và kim ngạch tăng 3,5%, đạt 889,55 triệu USD; giá đạt 519 USD/tấn, giảm 5,6%.

Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu dầu thô lớn nhất của Việt Nam khi chiếm 42% tổng sản lượng xuất khẩu của chúng ta với 719.669 tấn, tương đương 371,52 triệu USD, tăng mạnh 77,6% về lượng và tăng 66,6% về kim ngạch so với cùng kỳ nhưng giá xuất khẩu giảm 6,2%, đạt 516,2 USD/tấn.

Riêng tháng 5-2019 xuất sang thị trường Trung Quốc tăng 13% về lượng và tăng 14,7% về kim ngạch, đạt 171.049 tấn, tương đương 93,77 triệu USD.

Đứng thứ hai là thị trường các nước Đông Nam Á chiếm gần 37% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu dầu thô của cả nước, đạt 633.265 tấn, tương đương 326,52 triệu USD.

Cụ thể, trong các nước Đông Nam Á thì xuất khẩu sang Thái Lan đã chiếm 56% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu xăng dầu sang khối này, đạt 356.073 tấn, tương đương 183,16 triệu USD, tăng 21,1% về lượng và tăng 10,4% về kim ngạch so với cùng kỳ, giá xuất khẩu giảm 8,8%, đạt 514,4 USD/tấn.

Trong khi đó, tính chung trong 5 tháng thì xuất khẩu dầu thô sang thị trường Australia sụt giảm rất mạnh gần 90% về lượng và kim ngạch so với cùng kỳ, đạt 26.458 tấn, tương đương 14,77 triệu USD; xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản cũng giảm 19% về lượng và giảm 24,3% về kim ngạch, đạt 208.350 tấn, tương đương 110,02 triệu USD.

Cao Kỳ