Sẽ có Quy chuẩn thống nhất về cửa hàng xăng dầu

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, ông Giang Chấn Tây kiến nghị về quy định khoảng cách giữa các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và phản ánh về bất cập liên quan đến Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018 của Chính phủ. 

Ảnh minh họa

Theo phản ánh của ông Giang Chấn Tây, Chính phủ quy định xăng dầu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện nên các đại lý bán lẻ xăng dầu phải chấp hành đầy đủ các thủ tục và điều kiện theo quy định hiện hành trước khi đi vào hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, thời gian qua trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã có một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu được cho phép xây dựng mật độ quá dày, bố trí cửa hàng không phù hợp với tình hình thực tế làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của cửa hàng cũ và kể cả cửa hàng mới.

Ngoài ra, theo ông Tây, tại Điều 2 Nghị định số 08/2018/NĐ-CP của Chính phủ bãi bỏ quy định về quy hoạch cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã nêu một cách chung chung là chưa thuyết phục trong cải tiến thủ tục pháp lý trong kinh doanh.

Ông Tây kiến nghị cơ quan có thẩm quyền chỉ bãi bỏ quy hoạch nhưng vẫn giữ khoảng cách giữa các cửa hàng xăng dầu, bởi cửa hàng xăng dầu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện nên không thể xây dựng tràn lan sẽ gây nguy cơ cháy nổ rất cao. Đồng thời gây cản trở giao thông trên các tuyến đường có mật độ giao thông cao.

Bên cạnh đó, gần đây một số tỉnh đã gửi công văn đề nghị Bộ Công Thương bãi bỏ khoảng cách giữa các cửa hàng xăng dầu. Theo ông Tây đề nghị này chưa hợp lý.

Ông Tây đề nghị cơ quan chức năng xem xét, điều chỉnh hợp lý vấn đề nêu trên.

Về vấn đề này, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương, trong đó đã sửa đổi một số quy định về quy hoạch cửa hàng xăng dầu tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Triển khai thực hiện Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018 của Chính phủ, liên quan đến lĩnh vực quy hoạch xăng dầu, ngày 16/1/2018, Bộ Công Thương đã ban hành Văn bản số 478/BCT-KH gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện các quy định về quy hoạch cửa hàng xăng dầu, trong đó không xem xét điều kiện về địa điểm phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc xem xét điều kiện để cấp Giấy chứng nhận cửa hàng xăng dầu đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu thực hiện theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành:

– Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng đầu;

– QCVN 01:2013/BCT ban hành theo Thông tư số 11/2013/TT-BCT ngày 18/6/2013 của Bộ Công Thương;

– Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị QCXDVN 07/2016/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 1/2/2016 của Bộ Xây dựng;

– Quy chuẩn QCXDVN 01/2008/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-BXD ngày 3/4/2008 của Bộ Xây dựng;

– Tiêu chuẩn TCVN-4530-2011: Cửa hàng xăng dầu – Yêu cầu thiết kế và các quy định liên quan về bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ: Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ;

– Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ;

– Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT- BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải.

Như vậy, quy định chỉ bãi bỏ điều kiện về cửa hàng bán lẻ xăng dầu có địa điểm phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong quá trình xem xét cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu; các điều kiện về quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, các điều kiện về bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thực hiện theo quy định hiện hành.

Trường hợp đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 53 qua địa phận tỉnh Trà Vinh phải bảo đảm quy định về khoảng cách giữa các cửa hàng xăng dầu liền kề theo quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Ngoài quy định về khoảng cách giữa hai cửa hàng xăng dầu liền kề, đồng thời phải bảo đảm khoảng cách tối thiểu giữa cửa hàng xăng dầu với điểm đấu nối liền kề.

Trường hợp đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu trong địa bàn thành phố Trà Vinh phải thực hiện theo các quy định: Khoảng cách giữa các cửa hàng xăng dầu liền kề tối thiểu 300m, cách công trình công cộng tối thiểu 50m, cách chỉ giới đường đỏ ít nhất 7m, cách giao lộ 50m, cách phạm vi bảo vệ cầu và đường dẫn lên cầu tối thiểu 50m, cách điểm có tầm nhìn cản trở tối thiểu 50m, cách chợ, trường học ít nhất 100m, cách khu vực danh lam thắng cảnh 100m.

Theo ý kiến của ông Tây, hiện trạng các cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 53 qua xã Hòa Lợi có mật độ quá dày. Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh tại Công văn số 471/SCT-QLTM ngày 17/4/2018 thì các cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 53 đã được xây dựng những năm 2000, trước khi có quy định của Nhà nước về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Các cửa hàng xăng dầu sang nhượng vào thời điểm chiết khấu hoa hồng thấp, kinh doanh không hiệu quả. Sau khi được sang nhượng, đến nay tất cả các cửa hàng xăng dầu nêu trên đã được đầu tư, cải tạo theo quy chuẩn, góp phần tạo sự khang trang đô thị và văn minh thương mại.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và các địa phương xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cửa hàng xăng dầu theo đúng quy định tại Nghị định số 08/2018/NĐ-CP để ban hành, thay thế các tiêu chuẩn, quy chuẩn thực hiện thống nhất trong cả nước.

Nguồn tin: baoxaydung.com.vn