Trax Extra Miler 15W40

Mã sản phẩm

Dung tích

- 20 L

- 200 L

Mô tả

Dầu Động Cơ Diesel

Tiêu chuẩn chất lượng

- API CI-4

Áp dụng

- Dầu Động Cơ

Sản phẩm tương tự: