Spheerol AP

Mã sản phẩm

Dung tích

- 180 KG

Mô tả

Mỡ Đa Dụng

Tiêu chuẩn chất lượng

- NGLI 3

Áp dụng

- Mỡ

Sản phẩm tương tự: