Rubber Processing Oil P200

Mã sản phẩm

Dung tích

- 200 L

Mô tả

Dầu Hóa Dẻo Cao Su

Tiêu chuẩn chất lượng

- 100% R&O base

Áp dụng

- Dầu Nhớt Công Nghiệp

Sản phẩm tương tự: