Rotra LSX 75W90 – API GL-4 + GL-5

Mã sản phẩm

Dung tích

- 18 L

Mô tả

Dầu Truyền Động

Tiêu chuẩn chất lượng

Áp dụng

- Nhớt Xe Máy

- Dầu Nhớt Công Nghiệp

Sản phẩm tương tự: