Pure Flow HLP 46

Mã sản phẩm

Dung tích

- 200 L

Mô tả

Dầu Thủy Lực

Tiêu chuẩn chất lượng

- ISO 6743/4 HM

Áp dụng

- Dầu Nhớt Công Nghiệp

Sản phẩm tương tự: