Ote – DIN 51515-1 L-TD

Mã sản phẩm

Dung tích

- 200 L

Mô tả

Dầu Turbine

Tiêu chuẩn chất lượng

- DIN 51515

Áp dụng

- Dầu Nhớt Công Nghiệp

Sản phẩm tương tự: