MWF Soluble Oil

Mã sản phẩm

Dung tích

- 200 L

Mô tả

Dầu Cắt Gọt Kim Loại

Tiêu chuẩn chất lượng

- ISO - L - MAA

Áp dụng

- Dầu Nhớt Công Nghiệp

Sản phẩm tương tự: