Multi Purpose EP3 LithGrease

Mã sản phẩm

Dung tích

- 180 KG

Mô tả

Mỡ Đa Dụng

Tiêu chuẩn chất lượng

- DIN 51502

Áp dụng

- Mỡ

Sản phẩm tương tự: