Multi Purpose EP 2 LithGrease

Mã sản phẩm

Dung tích

- 18 KG

Mô tả

Tiêu chuẩn chất lượng

- DIN 51502

Áp dụng

- Mỡ

Sản phẩm tương tự: