Hyspin AWH-M 46,68

Mã sản phẩm

Dung tích

- 200 L

Mô tả

Dầu Thủy Lực

Tiêu chuẩn chất lượng

- DIN 51502

Áp dụng

- Dầu Nhớt Công Nghiệp

Sản phẩm tương tự: