Heat Transfer Oil 220

Mã sản phẩm

Dung tích

- 200 L

Mô tả

Dầu Truyền Nhiệt

Tiêu chuẩn chất lượng

- ISO 6743/12 –L- QB

Áp dụng

- Dầu Nhớt Công Nghiệp

Sản phẩm tương tự: