Grease SLL00 – DIN 51826

Mã sản phẩm

Dung tích

- 18 KG

Mô tả

Mỡ (Chịu Nhiệt, Tải Nặng)

Tiêu chuẩn chất lượng

- ISO-L-CKG

Áp dụng

- Mỡ

Sản phẩm tương tự: