Grease PV 2

Mã sản phẩm

Dung tích

- 18 KG

Mô tả

Mỡ (Chịu Nhiệt, Tải Nặng)

Tiêu chuẩn chất lượng

- TL 9150-066

Áp dụng

- Mỡ

Sản phẩm tương tự: