Grease MU EP 3 180KG

Mã sản phẩm

Dung tích

- 180 KG

Mô tả

Mỡ (Chịu Nhiệt, Tải Nặng)

Tiêu chuẩn chất lượng

- DIN 51 825

Áp dụng

- Mỡ

Sản phẩm tương tự: