Gear XTM 85W140

Mã sản phẩm

Dung tích

- 200 L

Mô tả

Dầu Hộp Số

Tiêu chuẩn chất lượng

- API GL-5

Áp dụng

- Dầu Nhớt Công Nghiệp

Sản phẩm tương tự: