Gear Oil EP 220

Mã sản phẩm

Dung tích

- 200 L

Mô tả

Dầu Bánh Răng

Tiêu chuẩn chất lượng

- DIN 51517

Áp dụng

Sản phẩm tương tự: