Flow Series 32

Mã sản phẩm

Dung tích

- 200 L

Mô tả

Dầu Tuần Hoàn

Tiêu chuẩn chất lượng

- ISO 6743/4 HH

Áp dụng

- Dầu Nhớt Công Nghiệp

Sản phẩm tương tự: