Eni I-Sint Tech R 5W30 – ACEA C4

Mã sản phẩm

Dung tích

- 4 L

Mô tả

Nhớt Xe Ô Tô

Tiêu chuẩn chất lượng

- ACEA CF4

- ACEA C4

Áp dụng

- Nhớt Xe ÔTô

Sản phẩm tương tự: