Eni I-Sint Tech 0W30 – ACEA A5/B5-04

Mã sản phẩm

Dung tích

- 4 L

Mô tả

Nhớt Xe Ô Tô

Tiêu chuẩn chất lượng

- ACEA A5/B5-04

Áp dụng

- Nhớt Xe ÔTô

Sản phẩm tương tự: