Eni I-Sint Super SN 5W30 – API SN

Mã sản phẩm

Dung tích

- 4 L

Mô tả

Nhớt Xe Ô Tô

Tiêu chuẩn chất lượng

- API SN

Áp dụng

- Nhớt Xe ÔTô

Sản phẩm tương tự: