Eni I-Sint Formula 3000 5W40 – API Service SN/CF

Mã sản phẩm

Dung tích

- 4 L

Mô tả

Nhớt Xe Ô Tô

Tiêu chuẩn chất lượng

- ACEA A3

Áp dụng

- Nhớt Xe ÔTô

Sản phẩm tương tự: