Eni i-Sigma Super Tec 15W40 – API CF-4/SG

Mã sản phẩm

Dung tích

- 4 L

- 18 L

Mô tả

Dầu Xe Tải

Tiêu chuẩn chất lượng

- API CF-4/SG

Áp dụng

- Nhớt Xe Tải

Sản phẩm tương tự: