Eni I-Sigma Performance E3 15W40 – API-CG4

Mã sản phẩm

Dung tích

- 4 L

Mô tả

Dầu Xe Tải

Tiêu chuẩn chất lượng

- API CG-4/SG

Áp dụng

- Nhớt Xe Tải

Sản phẩm tương tự: