Eni I-Ride PG 10W60 – API SG

Mã sản phẩm

Dung tích

- 1 L

Mô tả

Nhớt Xe 4T

Tiêu chuẩn chất lượng

- ACEA A3

Áp dụng

- Nhớt Xe Máy

Sản phẩm tương tự: