Eni Blasia ST ISO VG 220

Mã sản phẩm

Dung tích

- 18 L

Mô tả

Dầu Hộp Số Tổng Hợp

Tiêu chuẩn chất lượng

Áp dụng

- Dầu Nhớt Công Nghiệp

Sản phẩm tương tự: