Eni Blasia ML ISO VG 150

Mã sản phẩm

Dung tích

- 200 L

Mô tả

Dầu Hộp Số - Bánh Răng

Tiêu chuẩn chất lượng

Áp dụng

- Dầu Nhớt Công Nghiệp

Sản phẩm tương tự: