Castrol Premix Antifreeze

Mã sản phẩm

Dung tích

- 200 L

Mô tả

Dầu Động Cơ Diesel

Tiêu chuẩn chất lượng

- ASTM D-6210

Áp dụng

- Dầu Động Cơ

Sản phẩm tương tự: