Castrol CRB 15W40

Mã sản phẩm

Dung tích

- 200 L

Mô tả

Dầu Động Cơ

Tiêu chuẩn chất lượng

- API CF-4/SG

Áp dụng

Sản phẩm tương tự: