Castrol Alpha SMR Heavy X

Mã sản phẩm

Dung tích

- 200 L

Mô tả

Dầu Truyền Động Đa Năng

Tiêu chuẩn chất lượng

Áp dụng

- Dầu Nhớt Công Nghiệp

Sản phẩm tương tự: