Agip Rotra MP 85W140 – API-GL5

Mã sản phẩm

Dung tích

- 1 L

Mô tả

Dầu Phụ Trợ Xe máy

Tiêu chuẩn chất lượng

- API GL-5

Áp dụng

- Nhớt Xe Máy

Sản phẩm tương tự: