Agip Rotra MP 80W90 – API GL-5

Mã sản phẩm

Dung tích

- 2 L

Mô tả

Dầu Phụ Trợ Xe Ô Tô

Tiêu chuẩn chất lượng

- API GL-5

Áp dụng

- Nhớt Xe ÔTô

Sản phẩm tương tự: