Agip Rotra GL-5 80W90

Mã sản phẩm

Dung tích

- 1 L

Mô tả

Dầu phụ trợ cho xe máy

Tiêu chuẩn chất lượng

- API GL-5

Áp dụng

- Nhớt Xe Máy

Sản phẩm tương tự: