Agip Punica 570

Mã sản phẩm

Dung tích

- 200 L

Mô tả

Dầu Nhớt Hàng Hải

Tiêu chuẩn chất lượng

- NEW SULZER DIESEL

Áp dụng

- Dầu Nhớt Hàng Hải

Sản phẩm tương tự: