Agip Diesel Sigma SAE 10W20

Mã sản phẩm

Dung tích

- 200 L

Mô tả

Dầu Động Cơ

Tiêu chuẩn chất lượng

Áp dụng

- Dầu Nhớt Công Nghiệp

Sản phẩm tương tự: