Bộ lọc

DẦU NHỚT THƯƠNG HIỆU ENI

156 Products

Loại dầu nhớt

Engine Oil
Nhớt Xe Máy
Nhớt Xe ÔTô
Nhớt Xe Tải
Dầu Động Cơ
Mỡ
Dầu Nhớt Công Nghiệp
Dầu Nhớt Hàng Hải

Dung tích

0.8 L
1 L
2 L
4 L
18 L
20 L
180 L
200 L
5 KG
15 KG
18 KG
170 KG
180 KG

Tiêu chuẩn chất lượng

API GL-5
ACEA CF4
API CG-4/SG
ACEA A5/B5-04
ACEA C3
ACEA C2
ACEA A3
ACEA C4
API CD
API SL/CF
DIN 51502
API SN
ISO 6743/4 HH
ISO 6743/12 –L- QB
ISO 6743/4 HV
ISO 6743/4 HM
API CF-4/SG
API CF-4/SG
API SG
ISO 6743/3 DAH
API SL
API : GL-5
JASO MA2
Dexron III-H
100% R&O base
API: TC
ISO - L - MAA
API TA/TB
ISO 6743/8 RE
DIN 51517
ASTM D 3306
SAE J 1703
API SM
API CI-4
NEW SULZER DIESEL
CATERPILLAR-MAK
ACEA E2-96
API SERVICE CD/SF
API CF
NLGI 2
ISO-L-CKG
TL 9150-066
DIN 51 825
NGLI 2
NGLI 3
API GL-4
ISO 6743-4:2001
ISO 6743-3
ASTM D-6210
API CH-4
ISO 12925-1
DIN 51515

Loại dầu nhớt

Dầu Bán Tổng Hợp
Dầu Gốc Khoáng
Dầu Phụ Trợ
Dầu Tổng Hợp
Dầu Đa Cấp

Eni I-Sint Tech R 5W30 – ACEA C4

Mô tả sản phẩm: Nhớt Xe Ô Tô

Agip Rotra MP 85W140 – API-GL5

Mô tả sản phẩm: Dầu Phụ Trợ Xe máy

Eni I-Sigma Performance E3 15W40 – API-CG4

Mô tả sản phẩm: Dầu Xe Tải

Eni I-Sint Tech 0W30 – ACEA A5/B5-04

Mô tả sản phẩm: Nhớt Xe Ô Tô

Eni I-Sint Super SN 15W40 – API SN

Mô tả sản phẩm: Nhớt Xe Ô Tô

Eni I-Sint Super SN 5W30 – API SN

Mô tả sản phẩm: Nhớt Xe Ô Tô

Eni I-Sint MS 5W40 – API SN

Mô tả sản phẩm: Nhớt Xe Ô Tô

Eni I-Sint MS 5W30 – API SN

Mô tả sản phẩm: Nhớt Xe Ô Tô

Eni I-Sint Formula 3000 10W40 – API SL/CF

Mô tả sản phẩm: Nhớt Xe Ô Tô

Eni I-Sint Formula 3000 5W40 – API Service SN/CF

Mô tả sản phẩm: Nhớt Xe Ô Tô

Eni I-Sint FE 5W30 – API SN

Mô tả sản phẩm: Nhớt Xe Ô Tô

Eni i-Sint 10W40 – API SN

Mô tả sản phẩm: Nhớt Xe Ô Tô

Eni i-Sint 5W40 – API SN

Mô tả sản phẩm: Nhớt Xe Ô Tô

Eni i-Sint 5W30 – API SN

Mô tả sản phẩm: Nhớt Xe Ô Tô

Agip Rotra MP 85W140 – API GL-5

Mô tả sản phẩm: Dầu Phụ Trợ Xe Ô Tô

Agip Rotra MP 80W90 – API GL-5

Mô tả sản phẩm: Dầu Phụ Trợ Xe Ô Tô

Eni i-Sigma Super Tec 20W50 – API CF-4/SG

Mô tả sản phẩm: Dầu Xe Tải

Eni i-Sigma Super Tec 15W40 – API CF-4/SG

Mô tả sản phẩm: Dầu Xe Tải

Eni I-Ride Super 4T 20W50

Mô tả sản phẩm: Nhớt Xe 4T

Eni I-Ride Scooter 10W40 – API SJ

Mô tả sản phẩm: Nhớt Xe 4T

Eni I-Ride PG 10W60 – API SG

Mô tả sản phẩm: Nhớt Xe 4T

Eni I-Ride PG 10W40 – API SL

Mô tả sản phẩm: Nhớt Xe 4T

Eni I-Ride Moto 2 5W40

Mô tả sản phẩm: Nhớt Xe 4T

Eni I-Ride Moto GP 10W60

Mô tả sản phẩm: Nhớt Xe 4T

Eni I-Ride Moto 10W50

Mô tả sản phẩm: Nhớt Xe 4T

Eni I-Ride Moto 10W40 – API SL

Mô tả sản phẩm: Nhớt Xe 4T

Eni I-Ride Moto 10W30 – API SL

Mô tả sản phẩm: Nhớt Xe 4T

Eni I-Ride Moto 4T Tec 5W40 – API Service SL

Mô tả sản phẩm: Nhớt Xe 4T

Eni I-Ride City 4T Tec 10W40 – API Service SL

Mô tả sản phẩm: Nhớt Xe 4T

Eni I-Ride City 4T Tec 5W40

Mô tả sản phẩm: Nhớt Xe 4T

Eni I-Ride Aprilia Racing 5W40 – API SL

Mô tả sản phẩm: Nhớt Xe 4T

Eni I-Ride Aprilia Racing 10W60 – API SL

Mô tả sản phẩm: Nhớt Xe 4T

Eni I-Ride Moto 2T

Mô tả sản phẩm: Nhớt Xe 2T

Eni I-Ride 2T SML

Mô tả sản phẩm: Nhớt Xe 2T

Eni I-Ride 2T Red

Mô tả sản phẩm: Nhớt Xe 2T

Agip Permanent Spezial

Mô tả sản phẩm: Dầu phụ trợ xe máy

Agip Fork 5W

Mô tả sản phẩm: Dầu phụ trợ xe máy

Agip Brake Fl. DOT 4

Mô tả sản phẩm: Dầu phụ trợ xe máy

Agip Brake 5.1

Mô tả sản phẩm: Dầu phụ trợ xe máy

Agip Rotra GL-5 80W90

Mô tả sản phẩm: Dầu phụ trợ cho xe máy

Agip Eco Permanent

Mô tả sản phẩm: Dầu phụ trợ cho xe máy

Agip Punica 570

Mô tả sản phẩm: Dầu Nhớt Hàng Hải

Agip Cladium S – API CF

Mô tả sản phẩm: Dầu Nhớt Hàng Hải

Agip Cladium FS

Mô tả sản phẩm: Dầu Nhớt Hàng Hải

Agip Cladium 400 – API CD

Mô tả sản phẩm: Dầu Nhớt Hàng Hải

Agip Cladium 250

Mô tả sản phẩm: Dầu Nhớt Hàng Hải

Agip Cladium 120 – API CD

Mô tả sản phẩm: Dầu Nhớt Hàng Hải

Agip Cladium 70

Mô tả sản phẩm: Dầu Nhớt Hàng Hải

Grease SM 2 180KG – DIN 51825

Mô tả sản phẩm: Mỡ (Chịu Nhiệt, Tải Nặng)

Grease SM 2 – DIN 51825

Mô tả sản phẩm: Mỡ (Chịu Nhiệt, Tải Nặng)

Grease SLL00 180KG – DIN 51826

Mô tả sản phẩm: Mỡ (Chịu Nhiệt, Tải Nặng)

Grease SLL00 – DIN 51826

Mô tả sản phẩm: Mỡ (Chịu Nhiệt, Tải Nặng)

Grease PV 2 180KG

Mô tả sản phẩm: Mỡ (Chịu Nhiệt, Tải Nặng)

Grease PV 2

Mô tả sản phẩm: Mỡ (Chịu Nhiệt, Tải Nặng)

Grease PHT

Mô tả sản phẩm: Mỡ (Chịu Nhiệt, Tải Nặng)

Grease NF 2

Mô tả sản phẩm: Mỡ (Chịu Nhiệt, Tải Nặng)

Grease MU EP 3 180KG

Mô tả sản phẩm: Mỡ (Chịu Nhiệt, Tải Nặng)

Grease MU EP 3

Mô tả sản phẩm: Mỡ (Chịu Nhiệt, Tải Nặng)

Grease MU EP 2 180KG

Mô tả sản phẩm: Mỡ (Chịu Nhiệt, Tải Nặng)

Grease MU EP 2

Mô tả sản phẩm: Mỡ (Chịu Nhiệt, Tải Nặng)

Grease MU EP 1 180KG

Mô tả sản phẩm: Mỡ (Chịu Nhiệt, Tải Nặng)

Grease MU EP 1

Mô tả sản phẩm: Mỡ (Chịu Nhiệt, Tải Nặng)

Grease MU EP 0 180KG

Mô tả sản phẩm: Mỡ (Chịu Nhiệt, Tải Nặng)

Grease MU EP 0

Mô tả sản phẩm: Mỡ (Chịu Nhiệt, Tải Nặng)

Grease MU 3 180 KG

Mô tả sản phẩm: Mỡ (Chịu Nhiệt, Tải Nặng)

Grease MU 3

Mô tả sản phẩm: Mỡ (Chịu Nhiệt, Tải Nặng)

Grease LC 2

Mô tả sản phẩm: Mỡ (Chịu Nhiệt, Tải Nặng)

Ote – DIN 51515-1 L-TD

Mô tả sản phẩm: Dầu Turbine

Eni Ote ST ISO VG 68

Mô tả sản phẩm: Dầu Turbine

Eni Ote ST ISO VG 46

Mô tả sản phẩm: Dầu Turbine

Eni Ote ST ISO VG 32

Mô tả sản phẩm: Dầu Turbine

Eni Acer ML ISO VG 150 200L

Mô tả sản phẩm: Dầu Turbine

Eni Acer ML ISO VG 150

Mô tả sản phẩm: Dầu Turbine

Eni Acer ML ISO VG 68 200L

Mô tả sản phẩm: Dầu Turbine

Eni Acer ML ISO VG 68

Mô tả sản phẩm: Dầu Turbine

Eni Acer ML ISO VG 46 200L

Mô tả sản phẩm: Dầu Turbine

Eni Acer ML ISO VG 46

Mô tả sản phẩm: Dầu Turbine

Eni Acer ML ISO VG 32 200L

Mô tả sản phẩm: Dầu Turbine

Eni Acer ML ISO VG 32

Mô tả sản phẩm: Dầu Turbine

Acer 150 200L

Mô tả sản phẩm: Dầu Turbine

Acer 150

Mô tả sản phẩm: Dầu Turbine

Acer 68 200L

Mô tả sản phẩm: Dầu Turbine

Acer 68

Mô tả sản phẩm: Dầu Turbine

Acer 46 200L

Mô tả sản phẩm: Dầu Turbine

Acer 46

Mô tả sản phẩm: Dầu Turbine

Acer 32 200L

Mô tả sản phẩm: Dầu Turbine

Acer 32

Mô tả sản phẩm: Dầu Turbine

Eni Alaria 3

Mô tả sản phẩm: Dầu Truyền Nhiệt

Rotra LSX 75W90 – API GL-4 + GL-5

Mô tả sản phẩm: Dầu Truyền Động

Rotra JDF 80W

Mô tả sản phẩm: Dầu Truyền Động

Rotra 80W90 – API GL-3

Mô tả sản phẩm: Dầu Truyền Động

Eni Rotra Gear EP Tec SAE 85W140 (GL-5)

Mô tả sản phẩm: Dầu Truyền Động

Eni Rotra Gear EP Tec SAE 80W90 (GL-5)

Mô tả sản phẩm: Dầu Truyền Động

Eni Rotra ATF

Mô tả sản phẩm: Dầu Truyền Động

Eni Rotra Gear Tec SAE 90

Mô tả sản phẩm: Dầu Truyền Động

Eni Rotra Gear Tec SAE 140

Mô tả sản phẩm: Dầu Truyền Động

Oso 68

Mô tả sản phẩm: Dầu Thủy Lực

Oso 32

Mô tả sản phẩm: Dầu Thủy Lực

Eni Oso ST ISO VG 68 200L

Mô tả sản phẩm: Dầu Thủy Lực

Eni Oso ST ISO VG 68

Mô tả sản phẩm: Dầu Thủy Lực

Eni Oso ST ISO VG 46 200L

Mô tả sản phẩm: Dầu Thủy Lực

Eni Oso ST ISO VG 46

Mô tả sản phẩm: Dầu Thủy Lực

Eni Oso ST ISO VG 32 200L

Mô tả sản phẩm: Dầu Thủy Lực

Eni Oso ST ISO VG 32

Mô tả sản phẩm: Dầu Thủy Lực

Eni Arnica ISO VG 46

Mô tả sản phẩm: Dầu Thủy Lực

Eni Arnica ISO VG 32

Mô tả sản phẩm: Dầu Thủy Lực

Eni Arnica ISO VG 15

Mô tả sản phẩm: Dầu Thủy Lực

Arnica SA 19

Mô tả sản phẩm: Dầu Thủy Lực

Arnica 104FR

Mô tả sản phẩm: Dầu Thủy Lực

Agip Diesel Sigma SAE 10W20

Mô tả sản phẩm: Dầu Động Cơ

Betula 46

Mô tả sản phẩm: Dầu Máy Nén Lạnh

Dicrea SX 68

Mô tả sản phẩm: Dầu Máy Nén Khí Tổng Hợp

Dicrea SX 46

Mô tả sản phẩm: Dầu Máy Nén Khí Tổng Hợp

Dicrea SX 32

Mô tả sản phẩm: Dầu Máy Nén Khí Tổng Hợp

Eni Dicrea ST ISO VG 68 200L

Mô tả sản phẩm: Dầu Máy Nén Khí

Eni Dicrea ST ISO VG 68

Mô tả sản phẩm: Dầu Máy Nén Khí

Eni Dicrea ST ISO VG 46

Mô tả sản phẩm: Dầu Máy Nén Khí

Dicrea 68 200L

Mô tả sản phẩm: Dầu Máy Nén Khí

Dicrea 68

Mô tả sản phẩm: Dầu Máy Nén Khí

Dicrea 46

Mô tả sản phẩm: Dầu Máy Nén Khí

Dicrea 32

Mô tả sản phẩm: Dầu Máy Nén Khí

Fin 332F

Mô tả sản phẩm: Dầu Hộp Số Tổng Hợp

Eni Blasia ST ISO VG 320

Mô tả sản phẩm: Dầu Hộp Số Tổng Hợp

Eni Blasia ST ISO VG 220

Mô tả sản phẩm: Dầu Hộp Số Tổng Hợp

Eni Blasia ST ISO VG 100

Mô tả sản phẩm: Dầu Hộp Số Tổng Hợp

Blasia SX 320

Mô tả sản phẩm: Dầu Hộp Số Tổng Hợp

Blasia SX 220

Mô tả sản phẩm: Dầu Hộp Số Tổng Hợp

Blasia SX 100

Mô tả sản phẩm: Dầu Hộp Số Tổng Hợp

Eni Blasia ML ISO VG 320

Mô tả sản phẩm: Dầu Hộp Số - Bánh Răng

Eni Blasia ML ISO VG 220

Mô tả sản phẩm: Dầu Hộp Số - Bánh Răng

Eni Blasia ML ISO VG 150

Mô tả sản phẩm: Dầu Hộp Số - Bánh Răng

Eni Blasia ML ISO VG 100

Mô tả sản phẩm: Dầu Hộp Số - Bánh Răng

Eni Blasia ML ISO VG 68

Mô tả sản phẩm: Dầu Hộp Số - Bánh Răng

Blasia 680

Mô tả sản phẩm: Dầu Hộp Số - Bánh Răng

Blasia 460

Mô tả sản phẩm: Dầu Hộp Số - Bánh Răng

Blasia 100

Mô tả sản phẩm: Dầu Hộp Số - Bánh Răng

Blasia 68

Mô tả sản phẩm: Dầu Hộp Số - Bánh Răng

Agip Blasia ISO VG 320

Mô tả sản phẩm: Dầu Hộp Số - Bánh Răng

Agip Blasia ISO VG 220

Mô tả sản phẩm: Dầu Hộp Số - Bánh Răng

Agip Blasia ISO VG 150

Mô tả sản phẩm: Dầu Hộp Số - Bánh Răng

Eni Atf Pro

Mô tả sản phẩm: Dầu Phụ Trợ Xe Ô Tô

Arum HT 220

Mô tả sản phẩm: Dầu Dây Xích

Rustia 27 200L

Mô tả sản phẩm: Dầu chống rỉ

Rustia 27

Mô tả sản phẩm: Dầu chống rỉ

Sigma Turbo Sae 15W40

Mô tả sản phẩm: Dầu Động Cơ

Eni I-Sigma Super Tec Sae 20W50

Mô tả sản phẩm: Dầu Động Cơ

Eni I-Sigma Super Tec Sae 20W50

Mô tả sản phẩm: Dầu Động Cơ

Eni I-Sigma Super Tec Sae 15W40

Mô tả sản phẩm: Dầu Động Cơ

Eni I- Sigma M 10W

Mô tả sản phẩm: Dầu Động Cơ

Diesel Sigma Plus Sae 40

Mô tả sản phẩm: Dầu Động Cơ

Agip Super Turbo Diesel Sae 15W40

Mô tả sản phẩm: Dầu Động Cơ

Agip Super Turbo Diesel Sae 15W40

Mô tả sản phẩm: Dầu Động Cơ

Agip Diesel Super Multigrade 20W50

Mô tả sản phẩm: Dầu Động Cơ

Agip Diesel Super Multigrade 15W40

Mô tả sản phẩm: Dầu Động Cơ

Agip Diesel Super Multigrade 15W40

Mô tả sản phẩm: Dầu Động Cơ
Bộ lọc

DẦU NHỚT THƯƠNG HIỆU BLACKGOLD

41 Products

Loại dầu nhớt

Engine Oil
Nhớt Xe Máy
Nhớt Xe ÔTô
Nhớt Xe Tải
Dầu Động Cơ
Mỡ
Dầu Nhớt Công Nghiệp
Dầu Nhớt Hàng Hải

Dung tích

0.8 L
1 L
2 L
4 L
18 L
20 L
180 L
200 L
5 KG
15 KG
18 KG
170 KG
180 KG

Tiêu chuẩn chất lượng

API GL-5
ACEA CF4
API CG-4/SG
ACEA A5/B5-04
ACEA C3
ACEA C2
ACEA A3
ACEA C4
API CD
API SL/CF
DIN 51502
API SN
ISO 6743/4 HH
ISO 6743/12 –L- QB
ISO 6743/4 HV
ISO 6743/4 HM
API CF-4/SG
API CF-4/SG
API SG
ISO 6743/3 DAH
API SL
API : GL-5
JASO MA2
Dexron III-H
100% R&O base
API: TC
ISO - L - MAA
API TA/TB
ISO 6743/8 RE
DIN 51517
ASTM D 3306
SAE J 1703
API SM
API CI-4
NEW SULZER DIESEL
CATERPILLAR-MAK
ACEA E2-96
API SERVICE CD/SF
API CF
NLGI 2
ISO-L-CKG
TL 9150-066
DIN 51 825
NGLI 2
NGLI 3
API GL-4
ISO 6743-4:2001
ISO 6743-3
ASTM D-6210
API CH-4
ISO 12925-1
DIN 51515

Loại dầu nhớt

Dầu Bán Tổng Hợp
Dầu Gốc Khoáng
Dầu Phụ Trợ
Dầu Tổng Hợp
Dầu Đa Cấp

Trax Extra Miler 20W50

Mô tả sản phẩm: Engine Oil

Trax Extra Miler 20W50 – 200L

Mô tả sản phẩm: Engine Oil

Trax Miler 15W40

Mô tả sản phẩm: Engine Oil

Trax Miler 15W40 – 200L

Mô tả sản phẩm: Engine Oil

Hdx Miler SAE 15W40

Mô tả sản phẩm: Dầu Động Cơ Diesel

Hdx Miler SAE 15W40

Mô tả sản phẩm: Dầu Động Cơ Diesel

Innovation 15W40

Mô tả sản phẩm: Dầu Nhớt Ô Tô

Multi Purpose EP3 LithGrease

Mô tả sản phẩm: Mỡ Đa Dụng

Multi Purpose EP 2 LithGrease

Mô tả sản phẩm:

Multi Purpose EP 2 LithGrease

Mô tả sản phẩm:

Flow Series 68

Mô tả sản phẩm: Dầu Tuần Hoàn

Flow Series 46

Mô tả sản phẩm: Dầu Tuần Hoàn

Flow Series 32

Mô tả sản phẩm: Dầu Tuần Hoàn

Heat Transfer Oil 220

Mô tả sản phẩm: Dầu Truyền Nhiệt

Pure Flow HVLP 68 -18L- Kubota

Mô tả sản phẩm: Dầu Thủy Lực

Pure Flow HLP 68 – 18L

Mô tả sản phẩm: Dầu Thủy Lực

Pure Flow HLVP 46

Mô tả sản phẩm: Dầu Thủy Lực

Pure Flow HLVP 32

Mô tả sản phẩm: Dầu Thủy Lực

Pure Flow HLP 68

Mô tả sản phẩm: Dầu Thủy Lực

Pure Flow HLP 46

Mô tả sản phẩm: Dầu Thủy Lực

Pure Flow HLP 32

Mô tả sản phẩm: Dầu Thủy Lực

Compressor S68

Mô tả sản phẩm: Dầu Máy Nén Khí

Compressor S68

Mô tả sản phẩm: Dầu Máy Nén Khí

Gear XTM 85W140

Mô tả sản phẩm: Dầu Hộp Số

Gear XTM 80W90

Mô tả sản phẩm: Dầu Hộp Số

ATF Dexron III

Mô tả sản phẩm: Dầu Hộp Số

Rubber Processing Oil P200

Mô tả sản phẩm: Dầu Hóa Dẻo Cao Su

Neo ES 900

Mô tả sản phẩm: Dầu Dệt Kim

Neo ES 900

Mô tả sản phẩm: Dầu Dệt Kim

MWF Soluble Oil

Mô tả sản phẩm: Dầu Cắt Gọt Kim Loại

MWF Antirust 300

Mô tả sản phẩm: Dầu Cắt Gọt Kim Loại

MWF Antirust 300

Mô tả sản phẩm: Dầu Cắt Gọt Kim Loại

Gear Oil EP 460

Mô tả sản phẩm: Dầu Bánh Răng

Gear Oil EP 320

Mô tả sản phẩm: Dầu Bánh Răng

Gear Oil EP 220

Mô tả sản phẩm: Dầu Bánh Răng

Gear Oil EP 150

Mô tả sản phẩm: Dầu Bánh Răng

Innovation 20W50

Mô tả sản phẩm: Dầu Nhớt Ô Tô

Trax Extra Miler 15W40

Mô tả sản phẩm: Dầu Động Cơ Diesel

Trax Extra Miler 15W40

Mô tả sản phẩm: Dầu Động Cơ Diesel

Hdx Miler SAE 20W50

Mô tả sản phẩm: Dầu Động Cơ Diesel

Hdx Miler SAE 20W50

Mô tả sản phẩm: Dầu Động Cơ Diesel
Bộ lọc

DẦU NHỚT THƯƠNG HIỆU CASTROL

25 Products

Loại dầu nhớt

Engine Oil
Nhớt Xe Máy
Nhớt Xe ÔTô
Nhớt Xe Tải
Dầu Động Cơ
Mỡ
Dầu Nhớt Công Nghiệp
Dầu Nhớt Hàng Hải

Dung tích

0.8 L
1 L
2 L
4 L
18 L
20 L
180 L
200 L
5 KG
15 KG
18 KG
170 KG
180 KG

Tiêu chuẩn chất lượng

API GL-5
ACEA CF4
API CG-4/SG
ACEA A5/B5-04
ACEA C3
ACEA C2
ACEA A3
ACEA C4
API CD
API SL/CF
DIN 51502
API SN
ISO 6743/4 HH
ISO 6743/12 –L- QB
ISO 6743/4 HV
ISO 6743/4 HM
API CF-4/SG
API CF-4/SG
API SG
ISO 6743/3 DAH
API SL
API : GL-5
JASO MA2
Dexron III-H
100% R&O base
API: TC
ISO - L - MAA
API TA/TB
ISO 6743/8 RE
DIN 51517
ASTM D 3306
SAE J 1703
API SM
API CI-4
NEW SULZER DIESEL
CATERPILLAR-MAK
ACEA E2-96
API SERVICE CD/SF
API CF
NLGI 2
ISO-L-CKG
TL 9150-066
DIN 51 825
NGLI 2
NGLI 3
API GL-4
ISO 6743-4:2001
ISO 6743-3
ASTM D-6210
API CH-4
ISO 12925-1
DIN 51515

Loại dầu nhớt

Dầu Bán Tổng Hợp
Dầu Gốc Khoáng
Dầu Phụ Trợ
Dầu Tổng Hợp
Dầu Đa Cấp

Castrol CRB 20W50

Mô tả sản phẩm:

Castrol CRB Turbo+ 20W50

Mô tả sản phẩm:

Spheerol EPL

Mô tả sản phẩm: Mỡ Đa Dụng

Spheerol AP

Mô tả sản phẩm: Mỡ Đa Dụng

Castrol Multipurpose Grease

Mô tả sản phẩm: Mỡ Đa Dụng

Castrol Alpha SMR Heavy X

Mô tả sản phẩm: Dầu Truyền Động Đa Năng

Agri Trans Plus

Mô tả sản phẩm: Dầu Truyền Động Đa Năng

Hyspin AWS

Mô tả sản phẩm: Dầu Thủy Lực

Hyspin AWH-M 46,68

Mô tả sản phẩm: Dầu Thủy Lực

Castrol Anvol WG 46

Mô tả sản phẩm: Dầu Thủy Lực

Castrol Aircol SR 68

Mô tả sản phẩm: Dầu Máy Nén Khí

Castrol Aircol MR

Mô tả sản phẩm: Dầu Máy Nén Khí

Castrol ATF Dexron III

Mô tả sản phẩm: Dầu Hộp Số Tự Động

Hlx 40

Mô tả sản phẩm: Dầu Động Cơ Diesel

Castrol Premix Antifreeze

Mô tả sản phẩm: Dầu Động Cơ Diesel

Tection Medium Duty

Mô tả sản phẩm: Dầu Động Cơ

Tection Clobal 15W40

Mô tả sản phẩm: Dầu Động Cơ

Castrol Vecton 15W40

Mô tả sản phẩm:

Castrol CRB Turbo+15W40

Mô tả sản phẩm: Dầu Động Cơ

Castrol CRB 15W40

Mô tả sản phẩm: Dầu Động Cơ

Castrol Axle GL-5

Mô tả sản phẩm: Dầu Cầu

Castrol Alphasyn GS

Mô tả sản phẩm: Dầu Nhớt Ô Tô

Castrol Alpha SP 1000 Ex

Mô tả sản phẩm: Dầu Nhớt Ô Tô

Alphasyn EP

Mô tả sản phẩm: Dầu Nhớt Ô Tô

Alpha SP

Mô tả sản phẩm: Dầu Bánh Răng
Bộ lọc

DẦU NHỚT THƯƠNG HIỆU FUKKOL

2 Products

Loại dầu nhớt

Engine Oil
Nhớt Xe Máy
Nhớt Xe ÔTô
Nhớt Xe Tải
Dầu Động Cơ
Mỡ
Dầu Nhớt Công Nghiệp
Dầu Nhớt Hàng Hải

Dung tích

0.8 L
1 L
2 L
4 L
18 L
20 L
180 L
200 L
5 KG
15 KG
18 KG
170 KG
180 KG

Tiêu chuẩn chất lượng

API GL-5
ACEA CF4
API CG-4/SG
ACEA A5/B5-04
ACEA C3
ACEA C2
ACEA A3
ACEA C4
API CD
API SL/CF
DIN 51502
API SN
ISO 6743/4 HH
ISO 6743/12 –L- QB
ISO 6743/4 HV
ISO 6743/4 HM
API CF-4/SG
API CF-4/SG
API SG
ISO 6743/3 DAH
API SL
API : GL-5
JASO MA2
Dexron III-H
100% R&O base
API: TC
ISO - L - MAA
API TA/TB
ISO 6743/8 RE
DIN 51517
ASTM D 3306
SAE J 1703
API SM
API CI-4
NEW SULZER DIESEL
CATERPILLAR-MAK
ACEA E2-96
API SERVICE CD/SF
API CF
NLGI 2
ISO-L-CKG
TL 9150-066
DIN 51 825
NGLI 2
NGLI 3
API GL-4
ISO 6743-4:2001
ISO 6743-3
ASTM D-6210
API CH-4
ISO 12925-1
DIN 51515

Loại dầu nhớt

Dầu Bán Tổng Hợp
Dầu Gốc Khoáng
Dầu Phụ Trợ
Dầu Tổng Hợp
Dầu Đa Cấp

Fukkol Lithium Complex

Mô tả sản phẩm:

Fukkol Lithium Complex Plus EP

Mô tả sản phẩm: