Nhân Viên Bán Xăng

Ngày 01/09/2017

Nhân Viên Sale – Marketing

Ngày 01/09/2017

Nhân Viên Nhân Sự

Ngày 01/09/2017

Nhân Viên Kế Toán

Ngày 01/09/2017

Trưởng Cửa Hàng Xăng Dầu

Ngày 01/09/2017

Trưởng Phòng Nhân Sự

Ngày 01/09/2017