Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu, dịch vụ vận tải

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã ký ban hành Công văn số 1605/UBND-KT về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu, dịch vụ vận tải trên địa bàn. 

Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.

Theo Công văn số 1605/UBND-KT, UBND TP Hà Nội nhận được văn bản số 1209/SGTVT-QLVT ngày 12/3/2018 của Sở Giao thông vận tải báo cáo kết quả kiểm tra, làm rõ thông tin Báo Lao động nêu về bến cóc, cây xăng lậu tại Khu đô thị Nam Trung Yên (gửi bản chụp kèm theo), về việc này, UBND TP Hà Nội yêu cầu các Sở: Giao thông vận tải, Công Thương và UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, giám sát, quản lý chặt chẽ các khu đất trống chưa thực hiện dự án, các công trình xây dựng trên địa bàn theo quy định của pháp luật; tuyệt đối không đế xảy ra tình trạng xây dựng tự phát, trái phép, mất trật tự giao thông đô thị, đặc biệt là các công trình có nguy cơ cao gây cháy nổ như trạm xăng dầu.

Đối với trạm xăng dầu trái phép và hoạt động trông giữ phương tiện giao thông tại Lô đất AR9, LS4 (khu đất A5) Khu đô thị Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy: Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, UBND quận Cầu Giấy và các đơn vị liên quan giám sát việc thực hiện của Công ty TNHH Vận tải Việt Thanh, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự xây dựng, công tác quản lý, sử dụng đất và hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải, xăng dầu trái phép tại khu đất nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Giao Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan liên quan nghiêm túc thực hiện, kịp thời phát hiện, đề xuất báo cáo UBND Thành phố xem xét, xử lý theo quy định.

Nguồn tin: kinhtedothi.vn