Giảm mạnh nhập khẩu xăng dầu

(CLO) Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan, Việt Nam đã nhập khẩu 643.665 tấn, tương đương 353,64 triệu USD trong tháng đầu tiên của năm 2019, giảm mạnh 50% về lượng và giảm 55 % về kim ngạch so với tháng 1/2018.

Hiện Việt Nam có 5 thị trường nhập khẩu xăng dầu lớn nhất là Malaysia, Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc và Thái Lan. Về thị trường nhập khẩu, Malaysia vẫn là thị trường cung cấp xăng dầu nhiều nhất cho Việt Nam, với 210.906 tấn, tương đương 108,9 triệu USD, tăng 23,88% về lượng và tăng 37,5% về trị giá so với tháng 12/2018.

Thị trường cung cấp xăng dầu nhiều thứ hai cho Việt Nam là Singapore với mức nhập khẩu từ thị trường này đạt 147.040 tấn, tương đương 79,5 triệu USD, tăng 12,6% về lượng và 18,4% về trị giá so với tháng cuối cùng của năm 2018.

Trung Quốc là thị trường cung cấp xăng dầu nhiều thứ ba cho Việt Nam, chiếm 16,6% trong tổng lượng và chiếm 17,4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu xăng dầu. Trong tháng 1/2019, nhập khẩu xăng dầu từ thị trường này đạt 106.275 tấn, tương đương 61,61 triệu USD, giảm 15% về lượng và giảm 17,3% về kim ngạch so với tháng 12/2018.

Với thị trường Hàn Quốc, mức xuất khẩu xăng dầu cho Việt Nam tăng rất mạnh, đạt mức tăng trưởng 148,3% về lượng và tăng 107,6% về kim ngạch so với tháng liền kề trước đó.

Riêng đối với thị trường Thái Lan, trong tháng 1 chiếm 18% trong tổng lượng và chiếm 19,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu xăng dầu của Việt Nam, đạt 78.518 tấn, tương đương 45,91 triệu USD, giảm 49,6% về lượng và giảm 48,7% về kim ngạch.

Nhìn chung, Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất có xuất xứ từ thị trường các nước Đông Nam Á, chiếm 67,8% trong tổng lượng xăng dầu nhập khẩu và chiếm 66,3% trong tổng kim ngạch.

Theo thống kê, trong năm 2018, Việt Nam nhập khẩu 7,6 tỷ USD xăng dầu. Ngoài các thị trường truyền thống như Malaysia, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Thái Lan thì Việt Nam còn nhập khẩu xăng dầu từ Nga.

Riêng tại thị trường mới này, nhập khẩu có sự tăng trưởng vượt bậc trong năm 2018. Cụ thể, nhập khẩu xăng dầu từ Nga trong năm 2018 đạt 128.000 tấn, trị giá gần 110.000 USD, tăng đến 255% về lượng và 402% về trị giá so với năm 2017.

Phương Linh