Giá xăng giảm sốc tới 1.500 đồng/lít xuống mức thấp nhất trong nhiều năm qua

Giá xăng vừa giảm tới 1.500 đồng/lít theo quyết định của Liên bộ Công Thương – Tài chính, xuống mức thấp nhất trong nhiều năm qua.

Theo quyết định của Liên Bộ Công thương – Tài chính, xăng E5RON92 sẽ giảm 1.446 đồng/lít; Xăng RON95-III giảm 1.513 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S giảm 1.379 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 990 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 784 đồng/kg.

Sau khi giảm giá, giá xăng E5RON92 sẽ không cao hơn 17.181 đồng/lít; Xăng RON95-III không cao hơn 18.459 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S không cao hơn 16.258 đồng/lít; Dầu hỏa không cao hơn 15.252 đồng/lít;Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 14.402 đồng/kg.

Cùng với đó, liên Bộ Công thương – Tài chính cũng tăng mức trích lập vào Quỹ bình ổn giá xăng dầu áp dụng cho dầu diesel là 800 đồng/lít; Dầu hỏa 800 đồng/lít;Dầu mazut 800 đồng/kg. Xăng E5RON92 và xăng RON95 giữ nguyên mức trích lập như hiện hành.

Lý giải việc giảm mạnh giá xăng dầu, Bộ Công Thương cho biết, nguyên nhân xuất phát từ việc bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 06 tháng 12 năm 2018 giảm mạnh về mức 61,016 USD/thùng xăng RON92.

Lần giảm giá này là lần thứ 3 liên tiếp xăng dầu có mức giảm mạnh.