Chưa tăng giá xăng dầu

TTTĐ – Trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới tăng mạnh, Liên Bộ Tài chính – Công thương quyết định dùng quỹ bình ổn để giữ giá bán lẻ xăng, dầu trong nước.

Theo Liên Bộ Tài chính – Công thương, giá thành phẩm xăng dầu thế giới từ đầu năm 2019 đến nay có xu hướng tăng.

Cụ thể, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 16/1/2019 là: 58,473 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 5,115 USD/thùng, tương đương +9,59% so với kỳ trước); 60,492 USD/thùng xăng RON95 (tăng 5,007 USD/thùng, tương đương +9,02% so với kỳ trước); 68,781 USD/thùng dầu diesel 0.05S (tăng 6,021 USD/thùng, tương đương +9,59% so với kỳ trước); 70,497 USD/thùng dầu hỏa (tăng 4,764 USD/thùng, tương đương +7,25% so với kỳ trước); 362,380 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (tăng 29,072 USD/tấn, tương đương +8,72% so với kỳ trước).

Tại kỳ điều chỉnh lần này, Liên Bộ Tài chính – Công thương quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng xăng E5 RON92 như hiện hành (0 đồng/lít); xăng RON95 là 300 đồng/lít (kỳ trước trích lập 500 đồng/lít); dầu diesel 300 đồng/lít (kỳ trước trích lập 800 đồng/lít); dầu hỏa 300 đồng/lít (kỳ trước trích lập 700 đồng/lít); dầu mazut 300 đồng/kg (kỳ trước trích lập 500 đồng/kg).

Đồng thời, nhà điều hành cũng chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5 RON92 là 1.462 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 550 đồng/lít); xăng RON95 là 645 đồng/lít (kỳ trước không chi sử dụng); dầu diesel là 430 đồng/lít (kỳ trước không chi sử dụng); dầu hỏa là 295 đồng/lít (kỳ trước không chi sử dụng); dầu mazut 583 đồng/kg (kỳ trước không chi sử dụng).

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu giá bán xăng E5 RON92 không cao hơn 16.272 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 17.603 đồng/lít; dầu diesel 0.05S không cao hơn 14.909 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 14.185 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 13.275 đồng/kg.

 HẬU LỘC