6 tháng đầu năm, tiêu thụ khoảng 1,78 triệu m3 xăng E5 RON92

Theo thống kê của Bộ Công Thương, trong nửa đầu năm 2018, có khoảng 1,78 triệu m3 xăng E5 RON92 được tiêu thụ, tăng 31,18% so với năm 2017.

Theo ông Nguyễn Lộc An – Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, nửa đầu năm 2018, tổng lượng xăng tiêu thụ nội địa trên cả nước khoảng 4,43 triệu m3, trong đó xăng E5 RON92 khoảng 1,78 triệu m3 (chiếm tỉ trọng 40,18% tổng lượng tiêu thụ); xăng RON95 khoảng 2,65 triệu m3 (chiếm tỉ trọng 59,82%).

Như vậy, trong nửa đầu năm 2018, lượng xăng E5 RON92 tiêu thụ đã tăng 31,18% so với năm 2017. Trong năm 2017, xăng E5 RON92 tiêu thụ chỉ chiếm tỉ trọng khoảng 9% tổng lượng xăng các loại.

Các doanh nghiệp đầu mối có tỉ trọng tiêu thụ xăng E5 RON92 cao trong nửa đầu năm 2018 gồm: Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội (MIPECORP) đạt khoảng 62,53%; Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) khoảng 50,51%; Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) khoảng 47,7%; Công ty TNHH Hải Linh khoảng 42,62%.


Ông Nguyễn Lộc An cho rằng, nếu lượng xăng E5 RON92 tiêu thụ trung bình mỗi tháng trong năm 2018 bằng với lượng xăng trung bình mỗi tháng đã tiêu thụ trong nửa đầu năm 2018 thì lượng xăng E5 RON92 sẽ tiêu thụ trong năm 2018 khoảng 3,56 triệu m3 và lượng ethanol cần thiết để phối trộn khoảng 178.000m3.Với mức tiêu thụ xăng E5 RON92 khoảng 1,78 triệu m3 trong nửa đầu năm 2018, lượng ethanol (E100) cần thiết để phối trộn xăng E5 RON92 khoảng 89.000m3.

Tại Việt Nam, hiện chỉ có Công ty TNHH Tùng Lâm là nhà cung cấp ethanol cho các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu để phối trộn xăng E5 RON92. Việc cung cấp cho các đầu mối thông qua hai nhà máy sản xuất ethanol của công ty đặt tại Đồng Nai và Quảng Nam với tổng công suất thiết kế 200.000 m3/năm.

Bên cạnh đó, Nhà máy Ethanol Bình Phước (công suất thiết kế 100.000 m3/năm) và Nhà máy Ethanol Dung Quất (công suất thiết kế 100.000 m3/năm) đang được tính toán phương án để hoạt động trở lại.

Bên cạnh nguồn cung trong nước, một số doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu đã nhập khẩu ethanol để chủ động nguồn cung phục vụ phối trộn xăng E5 RON92.